Crosul Nocturn, ediția a VI-a

Informații eveniment

Initiator eveniment: Atletic Club Maraton
Organizator: Municipiul Timișoara,
Proba evenimentului: - alergare, varsta minima 16 ani impliniti
Data evenimentului: Timişoara 03 August 2019
Distanţa: 1 tur 3,8 km alergare
Locul startului: Terasa Flora
Ora startului: 21:00
Condiţii de participare:
Pentru a participa la eveniment şi a intra în posesia numărului de participare trebuiesc îndeplinite următoarele condiţii:
- Participanții trebuie să aibă minim 16 ani împliniţi;
- Participanții peste 18 ani vor participa pe propria răspundere iar cei minori vor participa numai cu semnătura părintelui (tutorelui legal) sau a antrenorului (în cazul în care copilul este legitimat la un club sportiv de profil și are viza medicală la zi).
- Fiecare participant trebuie să se înscrie, și să semneze declarația pe proprie răspundere (anexa 1);
- Înscrierea se face pentru proba de alergare la categoria de vârstă (16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+) respectiv la una din categorii (amator sau sportiv de performanță);
- Participarea este GRATUITA;
- Kit-ul de participare cuprinde: număr de participare și tricou;
- Numărul de participare trebuie prins pe partea din faţă a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe tot timpul concursului (nu sunt transmisibile);
- Înscrierea va fi validată în momentul ridicării numărului;
- Participarea la “Crosul Nocturn” se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mental;
- Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorul (Primaria Mun. Timișoara), partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului;
- Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiții sportive;
- Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorilor şi a personalului de concurs, să manifeste un comportament civilizat să dea dovadă de fair-play faţă de ceilalți participanți;
- Organizatorul (Primaria Mun. Timișoara) îşi rezervă dreptul de a interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

Traseu:
Startul se va da la ora 21:00 de la Terasa Flora, pe sub Podul Tineretii, pe sub Podul Michelangelo, pista mal stang Bega, traversare Bega pe Pasarela Parcul Copiilor, pista mal drept Bega, pista din Parcul Copiilor, pe sub Podul Michelangelo, pista din Parcul Rozelor, pe sub Podul Tineretii, traversare Beg ape Podul Traian (Maria), se coboara pe pista mal stang Bega, Terasa Flora FINISH.
Drept de autor: Inițiatorul și deținătorul legal al mărcii “Crosul Nocturn” dă drept de folosință pentru organizare și folosirea siglei organizatorului Primaria Mun. Timișoara.
Organizatorul cât și inițiatorul evenimentului “Crosul Nocturn Timişoara” sunt autorizaţi să folosească şi să reproducă orice material conţinând imagini cu paticipanţii înscrişi la eveniment.