Crosul Nocturn, ediția a VII-a

Informații eveniment

Regulament “CROS Nocturn”
1. Generalităţi
1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul “Cros Nocturn” Timişoara
1.2. Organizatorul evenimentului este Asociaţia Atletic Club Maraton
1.3. “Crosul Nocturn” Timişoara este un eveniment deschis tuturor iubitorilor de mişcare şi este finanțat de
către Primăria Municipiului Timișoara
1.4. Prin semnarea formularului de înscriere fiecare participant:
- declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la “Cros Nocturn”, GDPR precum şi
regulamentul competiţional;
- îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie
folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod
gratuit şi necenzurat.
1.5. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a
vreunui participant;
1.6. Evenimentul se desfăşoară sâmbătă seara, 16 Noiembrie 2019, ora 18:00.
2. Condiții de participare
2.1. Participanții trebuie să aibă minim 16 ani împliniţi;
2.2. Fiecare participant trebuie să se înscrie, și să semneze declarația pe proprie răspundere (anexa 1), cei cu
vârsta de sub 18 ani trebuie să aibe acordul scris al părinților (anexa 2);
2.3. Înscrierea se face pentru proba de alergare la categoria de vârstă (16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+);
2.4. Participarea este GRATUITĂ, în limita a 600 de înscrieri;
2.5. Kit-ul de participare cuprinde: număr de participare cu cip cronometrare;
2.6. Numărul de participare trebuie prins pe partea din faţă a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe tot timpul
concursului (nu sunt transmisibile);
2.7. Înscrierea va fi validată în momentul ridicării numărului de participare;
2.8. Participarea la “Cros Nocturn” se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a
participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mental;
2.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii,
sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel
de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării
evenimentului;
2.10. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiții
sportive;
2.11. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorilor şi a
personalului de concurs, să manifeste un comportament civilizat să dea dovadă de fair-play faţă de ceilalți
participanți;
2.12. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice
participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de
slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.
3. GDPR
3.1. Toate datele furnizate prin intermediul acestui formular sunt folosite pentru a transmite informații privind
evenimentul (înainte și după);
3.2. Prin participarea la Cros Nocturn îți dai acordul ca materialele, imaginile realizate în timpul evenimentului
să fie folosite, publicate de către organizatori în mass media cât și pe conturile social media.

Municipiul Timișoara
2
4. Înscrieri
4.1. Înscrierile se pot face on-line la secțiunea Înscrieri pe www.crosnocturn.ro, sau de pe pagina de
Facebook
4.2. Participarea este GRATUITĂ, în limita a 600 de înscrieri.
4.3. În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizatori ,
organizatorii nu vor suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.
5. Pachetul de înscriere
- înainte de concurs: număr de concurs care are atașat cip-ul de cronometrare
- în timpul cursei: asistență medicală, acces la punctele de hidratare și revitalizare
- după cursă (pentru participanții care termină cursa): diplome pentru toți finaliștii, plase personalizate
6. Ridicarea pachetului de start: sâmbătă 16 Noiembrie 2019 15:00 – 17:30 Hotel NH
7. Penalizări care pot duce la descalificare
- neparcurgerea traseului stabilit, abateri de la traseu;
- pierderea numărului de concurs/a cip-ului;
- participarea fără număr prins vizibil pe partea din față a tricoului;
- utilizarea unui mijloc de transport pe durata cursei;
- comportament neadecvat faţă de alţi participanți, public, susţinători, organizatori, parteneri, sponsori,
voluntari.
ATENŢIE! Participanții care nu vor trece peste covoarele de cronometrare (Start, Finish) vor fi automat
descalificaţi, un se vor regăsi pe listele finale.
8. Clasamentul şi diploma de participare
- clasamentul va fi disponibil online pe site-ul www.crosnocturn.ro;
- diploma de participare va fi înmânată fiecărui finalist.
9. Categorii şi clasament
9.1 Participanţii se pot înregistra la:
- proba Alergare;
- categoria de vârstă (16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+).
9.2 Se va realiza clasament pentru:
- general (feminin, masculin);
- pe categorii de vârstă (16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+).
9.3 Se premiază:
- locurile 1 – 3 (feminin, masculin) la general;
- locurile 1 de la fiecare categorie de vârstă (feminin, masculin).

Municipiul Timișoara
3
10. Proceduri de concurs
10.1 Ședința tehnică
O ședință tehnica va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua startului. In cursul şedinţei tehnice participanţii vor
fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a regulilor de
comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de directorul de
concurs iar prezenţa participanţilor este obligatorie.
10.2 Numărul de participare
a) Numărul de participare trebuie prins pe partea din faţă a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe tot timpul
concursului (nu este transmisibil).
b) Este interzisă modificarea numărului de concurs.
c) Va fi descalificat automat orice participant care nu poartă numărul de concurs pe tricou, poartă alt număr de
concurs în locul celui primit din partea organizatorului.
d) În caz de abandon se anunţă retragerea din concurs.
10.3 Sistemul de cronometrare
Cronometrarea va fi asigurată de către o companie specializată – ChampionChip. Sistemul de cronometrare
calculează timpul fiecărui participant din momentul în care trece peste covoarele electronice instalate la linia de
Start, înregistrând fiecare trecere peste acestea – la Start, la Check Point-ul de pe traseu şi la Finish. Acest lucru
însemnând că ordinea sosirii participanților NU ÎNSEAMNĂ și ordinea locurilor. Clasamentul se va face în
ordinea timpului obținut pe distanta respectivă. (Ex. un participant care a plecat printre ultimii poate avea timp
mai bun decât un participant care a plecat printre primii);
10.4 Startul
Startul se va da în data şi la ora stabilită de organizatori şi anunţată în mass media, pe site-ul evenimentului
www.crosnocturn.ro cât și pe pagina oficială de Facebook . (16 Noiembrie 2019, ora 18:00)
10.5. Retragerea din concurs / Abandon
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau zona
start/sosire. Participantul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze
până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, predă numărul de concurs şi chip-ul şi
este considerat retras.
b) Participanţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din spate,
doresc şi pot să îi depăşească.

Municipiul Timișoara
4
10.6. Protecţia mediului înconjurător
a) Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la
punctele de control.
b) Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.
10.7. Echipament obligatoriu
Număr de participare, pantofi de alergare.
10.8. Reclamaţii/Contestaţii
Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 5 minute de la finish-ul
oficial.
10.9. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului
a) Organizatorii pot modifica oricând traseul sau pot anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în
condiţii de siguranţă.
b) Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.
c) Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului
sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea
concursului, în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiției, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs
pentru informaţii privind programul cursei.

Municipiul Timișoara
5
Traseul concursului:
Startul se va da la ora 18:00 din Parcul Poporului, ieșire pe str. Splaiul Nistrului, traversare Bega pe
Podul Decebal, pista mal drept Bega, pista din Parcul Copiilor, pe sub Podul Michelangelo, pista din
Parcul Rozelor, pe sub Podul Tinereții, traversare Bega pe Podul Traian (Maria), se coboară pe pista
mal stâng Bega, Terasa Flora, pe sub Podul Tinereții, pe sub Podul Michelangelo, str. Splaiul
Nistrului, intrare în Parcul Poporului.